Alles over het Sjoelen Deze website geeft u veel informatie over de sjoelsport in het algemeen in binnen en buitenland,
AVG Priacybeleid.
Sjoelen informatie sjoelvereniging uit Apeldoorn ASV'85
totaalstand seizoen 2017 -2018
Sjoelen informatie van het sjoeltoernooi in Apweldoorn
Sjoelen de topscores van de Apeldoornse sjoelvereniging ASV '85
Sjoelen foto's van het sjoeltoernooi in Apeldoorn
Sjoelen Afsluitavond
Sjoelen uitnodiging sjoeltoernooi sjoelclub uit Apeldoorn
Sjoelen uitslagen sjoeltoernooi Apeldoorn
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Foto's sjoelen Apeldoorn sjoelvereniging ASV'85
Sjoelen iCompetitie Wezep
Sjoelen informatie over het sjoeltoernooi in Wezep
Sjoelen uitslagen sjoeltoernooi Wezep
Sjoelbak,toernooien SFON
sjoelen informatie sjoelfederatie Oost Nederland SFON
Bekerstand sjoelen sjoelferatie oost Nederland
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Sjoelen gemiddelde sjoelbekertoernooi SFON
Sjoelen aangesloten sjoelverenigingen SFON
sjoelen informatie sjoelfederatie Oost Nederland SFON
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Info sjoelen afdeling oost
Sjoelen Data selectiewedstrijden afdeling Oost
Sjoelen uitslagen selectie sjioel afdeling oost ANS
Sjoelbak, het sjoelen, de spelregels, de puntentelling, sjoelschijven
Sjoelen informatie sjoelafdeling Oost Nederland ANS
Sjoelen aangesloten sjoelverenigingen sjoelafdeling Oost ANS
sjoelen sjoellinks naar sjoelverenigingen en sjoelbonden
Sjoelen informatie over de Nederlandse sjoelbonden
Sjoelen Jakkolo in Duitsland
Le billard Hollandais sjoelen in Frankrijk
Sjoelen Dutch Shuffleboard

Indexsjoelclub pagina
Biljartclub BOG Vaassen informatie biljarten
Biljarten diverse biljartregels biljartclub BOG Vaassen
Biljarten de standen van de biljartclub BOG uit Vaassen
Biljart vereniging BOG VaassenSjoelen de sport voor jong en oud,

                           

A.V.G. Privacybeleid

  

  

  

  

  

  

Privacybeleid  VAN  A.S.V.’85


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die A.S.V.’85  verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere ge├»nteresseerden].

Indien je lid wordt van A.S.V.85, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan A.S.V.85 verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
M.L. Reijns, adres : Deventerstraat 40b te Vaassen, telefoonnummer : 0578 572959, KvK nummer :40103637
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via
mailto:rien@reijns.nl of  0578 572959

2. Welke gegevens verwerkt A.S.V.’85 en voor welk doel
2.1        In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv.  social media accounts

2.2        A.S.V.’85 verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende     doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en  afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van A.S.V.’85;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, en afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3        Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met A.S.V.’85] en je te informeren over de ontwikkelingen van A.S.V.’85.

E-mail berichtgeving (opt-out):

A.S.V.,85] gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van A.S.V.’85 


3. Bewaartermijnen

A.S.V.’85] verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft A.S.V.’85] passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van A.S.V.’85 kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. A.S.V.’85 zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop A.S.V.’85 je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie rien@reijns.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
  

A.V.G. Privacybeleid.